İZMİR BANLİYO SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Şehir/Ülke: İZMİR/TÜRKİYE

Lokasyon: İZMİR GENELİ  

 

  • 80 km çift hat için mevcut sinyalizasyon ve tren güvenliği sisteminin geliştirilmesi

  • 2 adet depolama sahası ve bakım tesislerinin uygulama projeleri ve ihale dosyalarının hazırlanması

  • 7 adet alt-üst geçidin uygulama projeleri ve ihale dosyalarının hazırlanması

  • 4 adedi yeni yer altı istasyonu olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon ile 7 adet mevcut TCDD istasyonu tadilatının

  • Yolcu bilgilendirme ve telekomünikasyon sistemi ile birlikte işlem kontrol merkezi (OCC) nin tasarımı

İzmir şehri, toplam 3 milyondan fazla nüfusu ile Türkiye'nin üçüncü büyük şehridir. Toplu taşıma da otobüs servislerinin hakimiyeti olan İzmir’de ek olarak hafif raylı sistem hattı banliyöleri ve güney şehir merkezini birbirine bağlar.

Proje kapsamında, Kuzey-Güney koridoru boyunca var olan ancak eski olan banliyö demiryolu altyapısı bazında yüksek kapasiteli bir banliyö demiryolu hizmetinin tasarım, danışmanlık, uygulama ve hizmete alınması yer alıyor.

Projenin kapsamı, belediye tarafından inşaat ihaleleri öncesinde ve ihale döneminde ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık hizmetini sağlamak. Bu bağlamda, mevcut ön çalışmaların tutarlılığının doğrulanması, eksik tanımlarının belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, mevcut demiryolu planının analizi ve faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunmayı içerir.

Banliyö sisteminin oluşturulması dahilinde gerçekleştirilen tüm işlerin iş programı takibi, hakedişlerinin kontrolü ile geçici ve kesin kabullerine katılımı, tüm sistemin yan tesisleri ile birlikte işletmeye hazır hale getirilmesi, işletme döneminde deneme işletmesinin tamamlatılmasıdır.