KOBA, çok yönlü teknik hizmetler sunma ve çeşitli boyutları olan teknik, ekonomik problemleri bütün olarak değerlendirip çözebilme amacıyla 1973 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren bünyesindeki ve çok yakın işbirliği içerisinde olduğu İnşaat Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı, Elektrik ve Tesisat Mühendisliği Grupları, Teknoloji Mühendisi ve Ekonomistler ile modern projecilik ve araştırmacılık anlayışının ürünü olan bir ekip çalışması ortaya konulmuştur. Bugüne kadar tamamlanan çalışmalar Firmanın çok yönlü yetenek ve deneyimlerini yansıtmaktadır.

 

KOBA'ın proje ve araştırma konusundaki çalışmaları İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Şehircilik, Çevre Mühendisliği, Altyapı ve Zemin Mekaniği Proje ve Araştırmaları ile Ekonomik Analiz, Yatırım Planlaması ve Genel Araştırma alanlarına yayılmıştır. Yatırım Müşavirliği ve Kontrolluk Hizmetleri firmanın çok başarılı hizmetler vermekte olduğu diğer konulardır.