ULAŞIM SİSTEMLERİ

Ulaşım Etüdleri

Otoyollar

Devlet ve İl Yolları

Kavşaklar

Demiryolları

Kentiçi Toplu Taşım Sistemleri

SANAT YAPILARI

Karayolu Köprüleri ve Viyadükleri

Çelik, Öngermeli, Artgermeli

Prefabrik Kirişli ve Dengeli Konsol Köprüler

Tüneller

Hızlı Tren Köprü ve Viyadükleri

Aç-Kapa Tünelleri

Menfezler

İstinat Yapıları

Metro İstasyonu

ZEMİN ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

Jeolojik - Jeoteknik Çalışmalar

Geoteknik Çalışmalar

ALTYAPI PROJELERİ

Kanalizasyon Şebeke Projeleri

İçme Suyu Şebeke Projeleri

Yağmursuyu Şebeke Projeleri

Drenaj Sistemleri

Hidrolik ve Hidrolojik Etütler

Doğalgaz Boru Hattı Projeleri

Petrol Boru Hattı Projeleri

Kıyı Koruma Projeleri

Derivasyon Kanalları

ÜSTYAPI PROJELERİ

Toplu Taşım İstasyonları

Toplu Konut Projeleri

Endüstriyel Sanayi Yapıları

HARİTA İŞLERİ

Şeritvari Yersel Harita Çalışmaları

Fotogrametrik Harita Çalışmaları

Plankoteler

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yapım İşleri Kontrollüğü

Proje Yönetimi

 
Tel : 0312 472 89 58
Fax : 0312 472 89 93 e-mail : koba@koba.com.tr