BANDIRMA-BURSA-AYAZMA-OSMANELİ HIZLI TREN PROJESİ BURSA-YENİŞEHİR KESİMİ

Şehir/Ülke: BURSA/TÜRKİYE

Lokasyon: BURSA-YENİŞEHİR

 

  • 7 adet viyadük
  • 7 adet köprü
  • 11 adet üstgeçit
  • 30 adet altgeçit
  • Zemin İyileştirmeleri 
  1. 900 m Derin Karıştırma Maks. Derinlik 6 m
  2. 450 m Jet Enjeksiyonu Maks. Derinlik 13 m
  3. 4000 m Taş Kolon Maks Derinlik 23 m
  4. 2600 m Beton Fore Kazık Maks. Derinlik 42 m

Proje Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin ilk adımı olan Bursa- Yenişehir hattı ve Yenişehir-Osmaneli hatlarının 55 km lik kısmını oluşturmaktadır. Hat, 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilmektedir. Ancak, hatta yolcu trenleri saatte 200, yük trenleri ise 100 kilometre ile çalışacak. Proje kapsamında toplam uzunluğu 5882 m olan 12 adet Viyadük, toplam uzunluğu 288 m olan 7 adet köprü, 11 adet üstgeçit ve 30 adet altgeçit bulunmaktadır.

Proje hattı boyunca Bursa ilinin kuzeyinde yer alan otoyol ile kesişimler viyadüklerle geçilmiştir. Proje kapsamında 7 adet viyadük projelendirmesi yapılmıştır. Buna ek olarak 5 adet köprü, 9 adet üstgeçit köprüsü ve 19 adet altgeçit projelendirilmiştir. 

Bursa ovasının tabanı alüvyonlardan oluştuğu için, hat boyunca tabanda yumuşak, zayıf zeminler yer almaktadır. Zayıf zeminler hem sanat yapısı temellerinde hem de dolgu altında stabilite ve oturma problemlerine neden olmaktadır. Bu nedenle proje kapsamında muhtelif kesimlerde ve çok sayıda zemin güçlendirmesi projelendirilmiştir.

Dolgu tabanlarında derin karıştırma, jet enjeksiyonu kolonları ve beton fore kazıklar uygulanan yöntemlerden bazılarıdır. Bunlar arasından uzunluğu yaklaşık 1000 m’yi bulan bir kesimi özellikle anmak gerekir ki, bu kesimde yapılan araştırma çalışmaları sonucunda tabanda 90 m derinliğe varan organik içeriğe sahip zayıf zemin istifi tespit edilmiştir. Yüksek dolguyla geçilen bu kesimde, dolgunun stabilitesini sağlamak, oturma miktarını kontrol altına almak için en ekonomik ve verimli çözüm üzerinde çalışılmış ve derinlikleri 40 m’ye varan beton kazıklarla dolgu tabanı güçlendirilmiştir. Ayrıca bazı dolgu tabanlarında, alttaki zemin güçlendirmesinin işlevini artırmak, dolgunun yanal yayılımının önüne geçmek için geosentetik malzemelerle de güçlendirme yapılmıştır.

Viyadük ve köprü temellerinde fore kazıklara ek olarak, sağlam zeminin çok derinde yer aldığı noktalarda baret kazıklı temeller tasarlanmıştır. Yer altı suyunun yüzeye yakın olduğu bu bölgede, köprü ve viyadük temellerin kazılarının yapılması güç olduğundan, suyla karşılaşılan noktalarda konsol palplanj destekli kazılarla probleme çözüm getirilmiştir.