AKŞAR-GÖLE YOLU

Şehir/Ülke: ERZURUM-ARDAHAN/TÜRKİYE

Lokasyon: AKŞAR-GÖLE

 

 

  • 26 km yol
  • 5 hemzemin kavşak
  • 2 park alanı
  • 8 hidrolik köprü 

Proje D060-03 kontrol kesim numaralı devlet yolunun Akşar –Göle arasındaki toplam 32 km’lik kesiminin 27 km’sini içeren Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmeti Alımı işidir.  

Çok düşük standartlarda hizmet veren 8-10 metre genişliğindeki 2x1 şeritli yol 2x2 yol olarak projelendirilmiş ve platform genişliği 25 metreye çıkarılmıştır. Yol güzergahı pek çok dar vadiden geçmektedir ve bu kısımlarda tüneller belirlenmiştir. Projenin tamamlanması ile seyahat süresinin kısaltılması, işletme giderlerinin azaltılması, daha güvenli ve konforlu seyahatler sağlanacaktır.

Yapılan proje çalışmaları ve sonrasında yapımının tamamlanması ile bölgede önemli karayolu ulaşım koridorları olan Erzurum – Ardahan il yolları üzerindeki trafik yükünde önemli rahatlamalar sağlanacaktır.